Còpia de Palomes

793m

Spain, Catalunya (Barcelona)

Còpia de Palomes North
from Els Prats de Rei

5

Còpia de Palomes South
from Igualada

4

Cols Nearby

First On Top